ข่าว

แต่งตั้งตัวแทน

ย้อนกลับ17 พฤศจิกายน 2560

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE โดย นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทแอ๊บโฟลว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนายมนัสวี บำรุง เพื่อเป็นตัวแทนขายสินค้าและบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของSE ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ จะทำให้SEสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่าย สอดคล้องกับแผนการตลาดที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคประเทศไทยตามแผนงานบริษัทที่วางไว้