ข่าว

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) โรดโชว์นักลงทุน จ.เชียงใหม่

ย้อนกลับ27 มกราคม 2560

นางสาวอรสา วิมลเฉลา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมโรดโชว์พบนักลงทุนและแนะนำธุรกิจของ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้