เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :14 ธ.ค. 2561 10:41

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

1.97

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.03  (1.55%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,000

ราคาเปิด

1.96

วันก่อนหน้า

1.94

ต่ำสุด

1.96

สูงสุด

1.97

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.96 / 4,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.97 / 900

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.96 - 1.97

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.90 - 2.84

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %