เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :16 ก.ค. 2561 16:36

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

2.04

เปลี่ยนแปลง (%)

-  (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

200

ราคาเปิด

2.02

วันก่อนหน้า

2.04

ต่ำสุด

2.02

สูงสุด

2.04

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.02 / 400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.06 / 7,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.02 - 2.04

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.90 - 3.54

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %