เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :21 ก.ย. 2561 16:36

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

2.22

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02  (-0.89%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

186,800

ราคาเปิด

2.24

วันก่อนหน้า

2.24

ต่ำสุด

2.22

สูงสุด

2.28

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.22 / 1,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.24 / 24,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.22 - 2.28

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.90 - 3.30

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %