เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :22 ก.ย. 2560 12:29

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

3.16

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02  (-0.63%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

733,100

ราคาเปิด

3.22

วันก่อนหน้า

3.18

ต่ำสุด

3.14

สูงสุด

3.22

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.16 / 23,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.18 / 27,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

3.14 - 3.22

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.68 - 5.55

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %