เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :22 พ.ย. 2560 16:35

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

2.64

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.02  (0.76%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

206,700

ราคาเปิด

2.64

วันก่อนหน้า

2.62

ต่ำสุด

2.60

สูงสุด

2.66

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.62 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.64 / 9,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.60 - 2.66

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.10 - 5.55

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %