ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/11/2561 ถึง 27/11/2561)
1.98 2.08 1.90 1.94 303,800 588,831
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/10/2561 ถึง 13/11/2561)
2.12 2.16 1.90 1.99 732,800 1,480,063
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/12/2561 1.97 1.97 1.94 1.94 11,600 22,537
12/12/2561 1.96 1.97 1.96 1.97 37,900 74,658
11/12/2561 1.96 2.00 1.96 1.98 17,700 34,942
07/12/2561 2.02 2.02 1.98 1.98 96,300 191,370
06/12/2561 2.06 2.10 2.00 2.00 194,000 393,546
04/12/2561 2.04 2.22 2.04 2.08 2,919,800 6,236,348
03/12/2561 2.10 2.10 2.00 2.00 10,200 20,802
30/11/2561 2.00 2.04 1.99 2.04 76,800 154,955
29/11/2561 1.91 2.04 1.91 2.04 57,500 113,616
28/11/2561 1.93 1.93 1.93 1.93 200 386
27/11/2561 1.92 1.94 1.92 1.94 46,500 89,302
26/11/2561 1.94 1.94 1.92 1.93 18,400 35,354
23/11/2561 1.93 1.96 1.93 1.93 6,900 13,417
22/11/2561 1.95 1.95 1.94 1.94 5,500 10,683
21/11/2561 1.94 1.98 1.90 1.98 76,700 147,831
20/11/2561 1.96 1.99 1.94 1.97 113,900 221,393
19/11/2561 - - - - 0 0
16/11/2561 1.97 1.97 1.97 1.97 32,200 63,434
15/11/2561 1.96 2.08 1.96 2.08 1,200 2,472
14/11/2561 1.98 2.00 1.95 1.97 2,500 4,945
13/11/2561 1.90 1.99 1.90 1.99 85,100 164,666
12/11/2561 2.00 2.00 1.99 1.99 11,500 22,948
09/11/2561 1.99 2.00 1.99 2.00 19,500 38,850
08/11/2561 2.00 2.02 1.99 1.99 13,400 26,893
07/11/2561 1.99 2.04 1.97 2.02 31,000 61,483
06/11/2561 2.02 2.04 2.02 2.04 2,900 5,868
05/11/2561 2.02 2.04 2.00 2.00 130,600 262,212
02/11/2561 2.08 2.10 2.02 2.04 14,700 30,240
01/11/2561 2.12 2.12 2.06 2.06 2,100 4,352
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น